Een handig hulpmiddel

In het STEAM leerproces wordt gebruik gemaakt van Groow. Deze toolkit helpt de kinderen om complexe vraagstukken te verdelen in kleine, logische stappen.

De Groow tokens of tegels geven het onderzoeks- of ontwerpproces een beginpunt en (heel belangrijk) een eindpunt. Er zijn tegels voor alle stappen daartussen. Dat maakt dat kinderen precies kunnen aangeven in welke fase van het proces ze zitten.

Kinderen kunnen zelf hun proces vormgeven of de leerkracht of begeleider kan in een groep werken volgens eenzelfde stappenplan. De tegels zijn magnetisch. Het procesplan kan dus een plek krijgen op het whiteboard.

De online variant van Groow maakt het mogelijk om bijvoorbeeld onderling gegevens uit te wisselen en om de voortgang van leerlingen te volgen.

Meer informatie over Groow vind je op de website van Studio Tast. Of bekijk het STEAM by Heutink webinar: https://vimeo.com/426351732/ca9abe8d3b

Groow Toolkit

De Groow Toolkit van Studio Tast is speciaal ontwikkeld om complexe vraagstukken te verdelen in kleine logische stappen. In het STEAM leerproces is Groow een hulpmiddel om de onderzoeks- en ontwerpvragen structuur te geven.

Steamlabs heeft deze Groow tegels (ook tokens genoemd) gebruikt voor de processen op de STEAM challengekaarten. Maar de Groow Toolkit is natuurlijk ook bruikbaar voor allerlei andere complexe vraagstukken.

We vertellen er graag meer over.

Groow en Denk Doen Delen

Denken

Elk Groowproces begint met de token: Vertrekpunt. Daar past één van de vijf processtappen in: Begrijpen of Ontdekken bijvoorbeeld. Vervolgens kies je een paar van de veertig activiteiten die omschrijven hóe je invulling gaat geven aan het Begrijpen en Ontdekken. Denk aan activiteiten zoals: ‘waarom vragen stellen’, ‘mindmappen’, ‘de wereld in’, of ‘doelgroep leren kennen’.

Doen

De Groow processtappen: Ontwerpen en Maken horen bij de fase ‘Doen’. Afhankelijk van de uitdaging kies je daar de activiteiten bij. Dit kunnen activiteiten zijn zoals: ‘schetsen’, ‘keuzes maken’, ‘experts betrekken’, prototype’ , filmen’, etc.

Er zijn ook tokens voor ‘checkpoints’. Even uit de flow en jezelf de vraag stellen: ‘zijn we nog op de goede weg?’

Delen

De Groow-processtap die hoort bij ‘Delen’ heet: Delen. Dat kan op vele manieren. Er zijn bijvoorbeeld activiteiten-tokens met: ‘gebruikerstest’, ‘tentoonstelling’,’presenteren’, ‘nabespreken’ en ‘verslag’. De activiteit die je kiest is afhankelijk van het product en het publiek. De laatste activiteit past in de Groowtoken met Eindpunt erop. Zo krijgt een onderzoek of ontwerp een mooie afsluiting.