Kennis, vaardigheden en houding

Bij STEAM is het leerproces belangrijker dan het product dat de leerlingen maken. Daarom zijn STEAM-activiteiten niet zozeer gebonden aan een bepaalde jaargroep of leeftijd. Kinderen onderzoeken en ontwerpen namelijk altijd op hun eigen niveau als de vraagstelling dat toelaat. Verder werken ze hard aan hun kennis, vaardigheden en houding.

Kennis

Tijdens het proces vergroten kinderen hun kennis over technieken en materialen. Deze kennis over technologische mogelijkheden is een voorwaarde om het goed te kunnen toepassen. Hierin kunnen verschillende niveaus worden aangebracht.

Vaardigheden

De kinderen trainen vaardigheden in de volle breedte: programmeren, onderzoeken, presenteren en technische vaardigheden. Maar ook sociale vaardigheden. Tijdens het denken en het delen wordt feedback gegeven en ontvangen op de ideeën en prototypes.

Houding 

Tot slot is er veel aandacht voor het stimuleren van een nieuwsgierige grondhouding. Blijf de waarom-vraag stellen! Kinderen vinden het soms moeilijk om een inschatting te maken van hun eigen mogelijkheden. In computerspelletjes lukt alles, maar de praktijk is vaak stroever. Dit maakt de beloning des te groter.

Elementen van het STEAM leerproces
  • Een échte onderzoeks- of ontwerpvraag
  • Veel aandacht voor kennis, vaardigheden en houding
  • Duidelijke processtappen: Denken, Doen, Delen

Het STEAM leerproces

De kinderen van nu gaan werken in een wereld waarin technologie een nog grotere rol speelt. In deze wereld staan we ook voor complexe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat, de energietransitie en kunstmatige intelligentie. Dat vraagt om creatieve en flexibele professionals.

Gelukkig zijn kinderen van nature creatief en flexibel en hebben ze specifieke talenten die we kunnen helpen ontwikkelen. Dat doen we niet alleen door ze de oplossingen te laten vinden die wij al bedacht hadden, maar ook door ze te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken en deze uit te werken.

Steamlabs verzorgt presentaties over het belang van STEAM en het leerproces voor ouders of bestuurders. Daarnaast geven we workshops om leerkrachten enthousiast te maken voor ‘leren door te doen’. Ook laten we zien hoe STEAM er in de praktijk uitziet en denken we mee over de manier waarop STEAM kan worden ingezet in jullie situatie. 

STEAM in een context

Samenwerken

Bij STEAM is samenwerking erg belangrijk. Daarom werken we vrijwel altijd in tweetallen. Zo leren kinderen dat ze elkaars kennis en vaardigheden mogen en kunnen benutten. Afkijken mag, dat heet leren van elkaar.

Vakken verbinden

STEAM is geen extra vak met een eigen leerplan, maar is juist bedoeld om vakgebieden te verbinden. Dit is een wens van veel scholen. STEAM challenges maken het mogelijk.

Taal

Het STEAM leerproces heeft een rijke taalomgeving: vragen stellen, ideeën toelichten, communiceren via computers, gebruiksaanwijzingen schrijven, begrijpend lezen… En omdat het betekenisvol is voor de kinderen, is de betrokkenheid groot.