Aanbod van Steamlabs

Willen jullie als organisatie aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren, maar weten jullie nog niet precies hoe? Of zijn er al STEAM-materialen op school, maar worden die nog nauwelijks benut? Of misschien is de werkgroep enthousiast maar moet het team nog worden meegenomen hierin?

Training en ondersteuning leerkrachten

Afhankelijk van jullie wensen verzorgen we workshops voor teams, individuele leerkrachten, of geven begeleiding aan leerkrachten en leerlingen tijdens de lessen.

Soms hebben leerkrachten het idee dat ze eerst zélf alles moeten weten voordat ze met de leerlingen aan de slag kunnen. Tijdens onze trainingen laten we deze leerkrachten ervaren dat je prima sámen met de leerlingen kunt ontdekken.

We streven naar het inpassen van STEAM in het bestaande lesprogramma. We benutten de overlap met andere vakken of stemmen we af welke doelen op het gebied van taal, rekenen en zaakvakken in het leerproces aan bod kunnen komen.

Lees hier verder over de mogelijkheden voor een introductieworkshop, LEGO® trainingof STEAM training op locatie.

STEAM introductieworkshop

Ga zelf aan de slag met STEAM tijdens een vergadermiddag of studiedag. Het programma passen we natuurlijk aan op de wensen van jullie team. In grote lijnen is dit de opzet:

  • Intro over STEAM en de meerwaarde van betekenisvolle technologie-activiteiten voor het onderwijs. In de stuctuur ‘Why-how-what’
  • Hands-on kennismaking met STEAM met LEGO® SPIKE™ als materiaal “Hoe geef je een gestuurde les ?”
  • Evaluatie vanuit het perspectief van de leerkracht en leerling.
  • Hands-on Challenge met LEGO® SPIKE™ gericht op het toepassen van het geleerde. Hierbij gaat het om het ervaren van een procesgerichte onderwijsbenadering. “Zelf ervaren hoe het is om vanuit een échte vraag tot een prototype te komen.”
  • Evaluatie vanuit perspectief leerkracht en leerling.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken!